Showing all 10 results

Bình Gas LPG dân dụng được chiết nạp vào bình chứa 12kg, 20kg và 45kg, phục vụ cho nhu cầu dân sinh như: gia đình, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể…

470.000490.000
380.000405.000
305.000335.000
410.000440.000
380.000405.000
380.000405.000
380.000405.000
380.000405.000
380.000405.000
0907.063.636